Slåss mot väderkvarnar

05 Maj 2013

Ett par rader bara om hur det är att slåss mot väderkvarnar. I två år har jag på Tredje Statsmakten ägnat mig åt att överklaga en avgift för allmän handling. Det absurda är att de två åren har gått åt till att få bestämt vilken instans som ska pröva ärendet. Södertörns tingsrätt gjorde fel besvärshänvisning och nu har vi efter två omgångar i Högsta förvaltningsdomstolen fått fastställt att det är Domstolsverket som ska pröva frågan. Ett verk som också fastställt de rekommendationer som ursprungliga avgiften är baserad på. Mer kan man lsa om denna sak här.